USDCHF, EURCHF, US DOLLAR INDEX – 06/02/2015

//USDCHF, EURCHF, US DOLLAR INDEX – 06/02/2015

USDCHF, EURCHF, US DOLLAR INDEX – 06/02/2015

Zapraszam na spojrzenie technicznym i  geometrycznym okiem na US Dollar Index,  jego jeden z komponentów, parę USDCHF oraz ważną z punktu widzenia kursu CHFPLN parę EURCHF. Poniżej przedstawiam swoje średnio i długoterminowe view dla poddanych analizie instrumentów.

US Dollar Index – perspektywa średnio i długoterminowa

US Dollar Index to indeks wartości dolara amerykańskiego w stosunku do koszyka walut obcych. W skład tego koszyka wchodzą następujące waluty wg wagi w indeksie: EUR, JPY, GBP, CAD, SEK i CHF. Najwięcej wagę w koszyku ma EUR – około 57%.

US Dollar Index poruszał się od 1984 roku w silnym trendzie spadkowym. Kulminacja słabości USD miała miejsce wiosną 2008 roku z drugim dołkiem wiosną 2011 roku w okresie kiedy FED kończył pierwszą część luzowania ilościowego  QE1. Od maja 2011 roku rynek rysuje falę wzrostową, która uległa gwałtownemu przyspieszeniu od czerwca 2014 roku ( wtedy też początek załamania na ropie). Rynek z impetem wybił trójkąt symetryczny w jakim prowadzony był handel od listopada 2005 roku. Pełny zasięg z wybitego trójkąta to okolice 110-111 pkt. Daje to potencjalny ruch od dołka z kwietnia 2008 na 71pkt o około 55%. Taki sam zakres procentowy miała poprzednia długa w czasie i cenie fala wzrostowa w okresie 1992-2000.

Od ostatniego zamknięcia ( 05/02) do 110-111 pkt mamy jeszcze około 16-17% potencjału do umocnienia USD. Obecnie rynek dotarł do bardzo silnego oporu jakim jest długoterminowa linia trendu spadkowego oraz górne ograniczenie kanału rysowanego na bazie linii po dołkach z 2008 i 2011 roku oraz linii po szczycie z marca 2009. Zakładam odpoczynek przed dalszym ruchem na północ, ale moim planem bazowym jest kontynuacja aprecjacji US Dollar Index na co wskazują też analizy poszczególnych jego komponentów w tym omawianego niżej USDCHF

US DOLLAR INDEX

US DOLLAR INDEX

US DOLLAR INDEX

US DOLLAR INDEX

USDCHF – perspektywa długoterminowa

Niesamowite wręcz harmonie w czasie i cenie funkcjonowały w ostatnich kilkunastu latach na parze USDCHF. Obie poprzednie fale spadkowe trwały identyczną długość w czasie ( po 121 miesięcy oraz 527 i 525 tygodni) Korekta jaka miała miejsce pomiędzy 1995 a 2001 rokiem trwała dokładnie 325 tygodni czyli zatrzymała się dokładnie na zniesieniu w czasie 61.8% poprzedzającej ją fali spadkowej. W ujęciu % ruch wzrostowy 1995-2001 wyniósł 63%. Czy na podstawie tego można wyciągnąć jakieś wnioski na przyszłość? W mojej ocenie zdecydowanie tak. Na podstawie poniższych dwóch wykresów oraz 2 elementów czasowych wynikających z analizy międzyrynkowej ( chodzi o złoto, 10 letnie obligacje USA zakładam realizację poniższego scenariusza w najbliższych kilku kwartałach:

Wzrostowa fala rysowana przez rynek od sierpnia 2011 roku potrwa do sierpnia 2017 roku i wyniesie handel w strefę 1.11-1.14 USD co daje około 20% potencjał do osłabienia CHF. Wszystkie wyliczenia znajdziecie na wykresach.

USDCHF

USDCHF

USDCHF

USDCHF

EURCHF – perspektywa długoterminowa

Podobnie jak na EURCHF na EURCHF rynek też respektował harmonie czasowe zwłaszcza oparte o Cykl Kitchina oraz 1.618 Cyklu Kitchina. Kilku uzasadnień na wykresie niżej. W cenach zamknięcia rynek idealnie zszedł do dolnego ograniczenia długoterminowego kanału spadkowego. Zakładam na najbliższe kilka lat następujące scenariusze: pierwszy bardziej prawdopodobny – handel w zakresie 1-1.11 EUR ( zielone oznaczenie na wykresie) oraz wersja bardziej optymistyczna handel w zakresie 1.00-1.25 EUR ( żółte oznaczenia) Jeśli grany będzie pierwszy scenariusz to para CHFPLN( analiza CHFPLN tutaj) powinna poruszać się kanale 3.70-4.10 zł a tym drugim scenariuszu w 3.21-4.10 zł przez kilka najbliższych lat. Oczekuję też utrzymania bardzo niskich ( ujemnych stóp procentowych) przez SNB co najmniej przez najbliższych kilka lat.

EURCHF

EURCHF

Treść powyższej analizy jest tylko i wyłącznie wyrazem osobistych poglądów jej autora i nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Analiza nie spełnia wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawiera konkretnej wyceny instrumentu finansowego, nie opiera się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określa ryzyka inwestycyjnego. Jest tylko i wyłącznie osobistą opinią autora.

By | 2017-12-29T15:17:12+01:00 6 lutego 2015|Waluty|Możliwość komentowania USDCHF, EURCHF, US DOLLAR INDEX – 06/02/2015 została wyłączona