Loading...
Metoda 2017-12-29T12:43:00+01:00

Metoda i proces decyzyjny Harmonictrading.pl – jak powstaje analiza?

Aby skutecznie badać rynki finansowe, należy wykorzystywać najlepsze metody oraz narzędzia. Co ważne – trzeba to robić lepiej, niż konkurencja.

Wieloletnie doświadczenie pozwoliło na wypracowanie optymalnej metodologii opartej na koncepcji Harmonic Tradingu i stąd właśnie pochodzi nazwa tego portalu.

Koncepcja ta polega na odpowiednim połączeniu klasycznej analizy technicznej, analizy międzyrynkowej oraz geometrii rynkowych czyli narzędzi korzystających z owoców pracy L.Fibonacciego oraz E.Lucasa. Pod stwierdzeniem „odpowiednie połączenie” z poprzedniego zdania kryje się właściwa ocena czasu oraz dynamiki ceny, co samo w sobie jest sztuką i stanowi wyzwanie dla dzisiejszych inwestorów.

Zarys tej metodologii jest przedstawiony poniżej i dla ułatwienia analizy został podzielony na etapy:

Etap I – Perspektywa średnioterminowa na bazie wykresów w układzie tygodniowym

Celem etapu I jest zdiagnozowanie w jakim miejscu w czasie znajduje się badany rynek. Ocena średnioterminowa jest punktem wyjścia do dalszej analizy danej klasy aktywów w oparciu o diagram dzienny

Czas

Geometria czasu i dominujące cykle rynkowe w układzie tygodniowym

ANALIZA CZASU

Zaawansowana analiza czasu na podstawie geometrii i cykli rynkowych

Cena

Geometria ceny, klasyczne wsparcia i opory, analiza trendu, formacje odwracające

ANALIZA CENY

Geometria ceny, mierzenia procentowe oraz wsparcia i opory na podstawie klasycznej analizy technicznej

Analiza międzyrynkowa

Korelacje pomiędzy poszczególnymi klasami aktywów oraz ich wpływ na badany rynek

ANALIZA MIĘDZYRYNKOWA

Wzajemne powiązania pomiędzy poszczególnymi klasami aktywów i ich potencjalny wpływ na badany rynek

Etap II – Perspektywa krótkoterminowa na bazie wykresów w układzie dziennym

Na podstawie etapu I konkretyzuję swój trading plan bazując na danych generowanych w interwale dziennym

Czas

Geometrie czasu i dominujące cykle rynkowe w układzie dziennym

ANALIZA CZASU

Zaawansowana analiza czasu na podstawie geometrii i cykli rynkowych

Cena i Wolumen

Geometria ceny, klasyczne wsparcia i opory, formacje odwracające oraz analiza wolumenu

CENA I WOLUMEN

Geometria ceny, mierzenia procentowe oraz wsparcia i opory na podstawie klasycznej analizy technicznej z elementami analizy wolumenu

Sentyment rynkowy

Analiza sentymentu rynkowego wśród inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych

SENTYMENT RYNKOWY

Jednym ze sposobów na sukces na rynku jest działanie wbrew innym.

Etap III – Perspektywa intra na bazie wykresów w układzie godzinowym

W tym miejscu uszczegóławiam dane poddane analizie w poprzednich dwóch etapach. Od ogółu na kresce tygodniowej przechodzę do szczegółów na wykresach godzinowych. Jest to ostatni etap w części analitycznej.

Czas

Geometrie czasu i cykle w układzie godzinowym potwierdzające wskazania wynikające z wykresu dziennego

CZAS

Zaawansowana analiza czasu na podstawie geometrii i cykli rynkowych

Cena i Wolumen

Geometria ceny, klasyczne wsparcia i opory, formacje odwracające, analiza trendu oraz elementy analizy wolumenu na wykresie godzinowym

CENA I WOLUMEN

Geometria ceny, mierzenia procentowe oraz wsparcia i opory na podstawie klasycznej analizy technicznej z elementami analizy wolumenu

Etap IV – Planowanie transakcji na podstawie etapów I-III

Ostatnim elementem trading planu jest szacowanie ryzyka, ustalenie potencjalnych poziomów wejścia na rynek oraz linii obrony.

Prawopodobieństwo

Plan bazowy oraz plan awaryjny

Prawdopodobieństwo

Procentowe określenie prawdopodobieństwa realizacji planu bazowego.

Ryzyko

Jaką częścią kapitału ryzykuję?

RYZYKO

Zarządzanie wielkością pozycji . Ile kupić/sprzedać?

Kupno/sprzedaż

Potencjalne poziomy kupna i sprzedaży.

Kupno/sprzedaż

Określenie potencjalnych miejsc kupna/sprzedaży.

Poziom obrony

Kiedy uznam, że nie mam racji?

Poziom obrony

Stop loss czyli gdzie będę uciekał z rynku.

Zysk

Gdzie będę chciał zrealizować zysk?

Zysk

Potencjalne miejsca w cenie gdzie będę chciał zabrać zysk na części lub całości pozycji
Zacznij korzystać z serwisu HarmonicTrading.pl

Poznałeś metody? Przejdź do działania.

Zacznij korzystać z serwisu HarmonicTrading.pl i zyskaj.
Zacznij korzystać z serwisu HarmonicTrading.pl