Harmonictrading.pl - nowoczesny blog o praktycznym podejściu do analizy rynków finansowych

harmonictrading.pl

fosa madagaskar
Harmonic Trading tłumaczy jak skorzystać z analizy technicznej do śledzenia rynków finansowych.

Czym jest analiza rynków finansowych?Analiza rynków finansowych to rodzaj analizy technicznej, która bada rynki finansowe w celu oceny wartości papierów wartościowych.

Rynki finansowe to giełdy, na których handluje się papierami wartościowymi. Papiery wartościowe to często akcje, obligacje lub inne rodzaje inwestycji. Giełdy mogą być lokalizacjami fizycznymi, takimi jak New York Stock Exchange czy też NASDAQ. Mogą być także miejscami wirtualnymi, takimi jak witryny giełdowe.

Analityk finansowy to osoba, która analizuje wyniki różnych instrumentów finansowych w celu przedstawiania inwestorom rekomendacji dotyczących ich strategii inwestycyjnych. Rekomendacje te opierają się na badaniach i danych zebranych przez analityka.

Dlaczego warto używać analizy?Wykorzystanie analizy technicznej jest ważne, aby firmy mogły zrozumieć, jak radzą sobie ich akcje. Muszą mieć pewność, że są na dobrej drodze, ta wiedza pomaga im lepiej komunikować się z inwestorami.

Analitycy techniczni są w stanie uzyskać głęboki wgląd w to, co się dzieje na danym rynku. Warto stosować tego typu analizy dla firm, które chcą być na bieżąco z tym, co dzieje się w ich branży.

Kto korzysta z analizy technicznej?Analiza techniczna jest powszechną praktyką wśród banków inwestycyjnych, funduszy hedgingowych, traderów i inwestorów indywidualnych.

Niektóre z najpopularniejszych strategii w analizie technicznej to:

  • Wskaźniki techniczne: analizują wzorce i poziomy cen, aby uzyskać sygnały, kiedy kupić lub sprzedać;


  • Arbitraż statystyczny: ta strategia analizuje historyczne zmiany w wolumenie transakcji, a następnie wykorzystuje te informacje do przewidywania, kiedy rynek zmieni kierunek;


  • Handel Momentum: analizuje przeszłe trendy cenowe w celu przewidywania przyszłych.


Różne rodzaje analizy technicznejAnaliza techniczna wykorzystuje różne wykresy, które pokazują zmiany cen papierów wartościowych w czasie. Mają one na celu informowanie traderów o wydajności papieru wartościowego i przewidywanie jego przyszłej wartości.

Wybitne metody analizy technicznej:

Wykresy świecowe: świece przedstawiają graficzną reprezentację każdego dnia handlu, pokazując najwyższą, najniższą cenę otwarcia i cenę zamknięcia dla każdego okresu.

Price Action to badanie cen w ramach danego instrumentu z naciskiem na aktualne poziomy podaży i popytu. Kluczem do udanego handlu Price Action jest umiejętność zidentyfikowania przyczyny określonego ruchu cenowego.

Korelacja między rynkiem a dolarem amerykańskimIstnieje korelacja między dolarem amerykańskim a rynkiem. Kiedy dolar amerykański jest słaby, rynek staje się słaby. Kiedy dolar amerykański jest mocny, to jest dobry moment na inwestowanie w akcje.

Korelacja między nimi nie zawsze jest dokładna, ale pokazuje, że istnieją pewne czynniki, które mogą wpływać na oba z nich.

Analiza Forex - Identyfikacja możliwości w parach walutowychForex to globalny rynek z bilionami dolarów w dziennym wolumenie obrotu. Forex tradycyjnie był przedmiotem obrotu banków centralnych, międzynarodowych firm, funduszy hedgingowych i osób fizycznych.

Analiza Forex polega na wykorzystaniu wykresów finansowych, które są wykreślane w czasie w celu identyfikacji trendów wartości walut.

Jak analizować korelacje cen akcji z innymi aktywami?Korelacja służy do pomiaru stopnia, w jakim dwa papiery wartościowe poruszają się razem. Mierzy się ją przez porównanie kowariancji dwóch papierów wartościowych z ich wariancją.

Kowariancja dwóch papierów wartościowych wskazuje, jak bardzo są zgodne ze sobą lub jak bardzo się różnią. Wariancja papieru wartościowego wskazuje całkowitą kwotę, która może wzrosnąć lub spaść w cenie.